Start Reünisten

Gister, 16 juni 2021, heeft de Algemene Ledenvergadering van Nescio ingestemd met een wijziging in het Huishoudelijk Regelement van Nescio die een toegang geeft voor reünisten.

De stemming die gister is gehouden is met overweldigende meerderheid aangenomen door de leden van Nescio. Het betrof een wijziging in het Huishoudelijk Regelement welke is opgesteld door de leden Visser, Veenstra en oud-lid Bolhuis. Door deze wijziging kunnen oud-Nescio leden, in een speciale vorm, reünist worden van Nescio.

Volgend studiejaar wordt gekeken naar de afsplitsing in een aparte rechtsvorm. Dit wordt pas gedaan nadat de langetermijnvisie is opgesteld door de nieuwe Permanente Commissie Reünisten in samenspraak met het hoofdbestuur van Nescio.

De Permentente Commissie Reünisten zal voor nu bestaan uit de leden Visser, Veenstra en reünist Bolhuis.